Mylly

Maahanmuuttajalähiöt – ongelma vai mahdollisuus?

Ympäri maailmaa on ollut trendinä, että maahanmuuttajat pakkautuvat samoille asuinalueille ja vain muutamiin kaupunkeihin. Tässä kehityksessä on sekä negatiiviset että positiiviset puolensa, jotka yhteiskunnan tulee ottaa huomioon parempaa tulevaisuutta tavoitellessaan.

Kuka on maahanmuuttaja?

Maahanmuuttaja-sana on vahvasti politisoitunut. Sanalla viitataan yleensä juuri köyhiin ja kouluttamattomiin maahanmuuttajiin. Tässä unohtuu se, että maahanmuuttajat ovat hyvin eri taustaisia aina korkeasti koulutetuista ammattilaisista jopa lukutaidottomiin pakolaisiin. Koulutetut maahanmuuttajat sijoittuvat asumaan usein sinne minne koulutetut kantasuomalaisetkin, ja taas köyhät maahanmuuttajat sijoittuvat sinne minne köyhät kantasuomalaiset. Ja nimenomaan köyhät maahanmuuttajat sijoittuvat vain muutaman kaupungin muutamaan lähiöön, eikä tasaisesti ympäri Suomen kaupunkeja. Tästä seuraa se, että

Maahanmuuttajalähiöt ovat köyhien lähiöitä

Suomessa on perinteisesti pyritty välttämään asuinalueiden jakautumista sosiaalisin perustein, eli Suomessa on yritetty saada alueet sellaisiksi, että samoissa kaupunginosissa elää sekä köyhiä että rikkaita, maahanmuuttajia ja kantasuomalaisia. Vaikka maailmanlaajuisesti katsoen Suomeen ei ole varsinaisia ongelmalähiöitä muodostunut, voidaan kuitenkin katsoa, että sosiaalisen sekoittamisen politiikka ei ole täysin onnistunut. Tämä johtuu osin siitä, että vähävaraisia maahanmuuttajia ei ole enempää täsmäsijoitettu eri kaupunkeihin ja eri asuinalueille.

Vähävaraisten maahanmuuttajien ongelmat ovat usein samoja kuin vähävaraisten kantasuomalaistenkin. Jos ei ole töitä, niin suuri vapaa-ajan määrä aiheuttaa joillekin ihmisille ajautumista väärille poluille. Päihdeongelmat lisääntyvät ja niistä joissain tapauksissa seuraa rikollista käyttäytymistä, oli kyseessä sitten kantasuomalainen tai maahanmuuttaja.

Maahanmuuttajalähiöiden positiiviset puolet

Joissain tutkimuksissa on todettu, että vertaisryhmät auttavat huomattavasti sopeutumisessa uuteen kulttuuriin. Jos naapuri tulee samasta kulttuurista, voi jaetut kokemukset olla hyödyksi ja antaa henkistä tukea uuteen ympäristöön mukautumisessa. Lisäksi jos näkee esimerkkinä työssä käyvän samaa etnistä taustaa edustavan henkilön, voi hänen esimerkkinsä ja hänen kokemuksensa auttaa myös muita saman ryhmän jäseniä työllistymisessä.

Tulevaisuuden yhteiskunta Suomessa

Yhteiskunta tulee monikulttuuristumaan koko Suomen alueella sekä pakolaisuuden, että koulutetun työvoiman tarpeen vuoksi. Suomessa ei yksinkertaisesti synny tarpeeksi ihmisiä, jotta kaikista palveluista huolehtiminen tulevaisuudessa olisi mahdollista kantasuomalaisten toimesta. Ilmastonmuutos ja osittain siitä aiheutuvat kriisit taas tulevat pitämään maahanpyrkijöiden joukon suurena myös tulevaisuudessa.