Mylly

Myllyn historia – Projektin eteneminen

Ensimmäisiä konkreettisia toimenpiteitä tässä projektissa olivat seuraavat kesällä 2006:

Päätettiin toimintakeskuksen alkupanijoiden kesken, että tulevan monikulttuurisen toimintakeskuksen nimi on Mylly.

Cenk Yakinlar (Turkki) suunnitteli Myllylle logon ja graafisen aineiston. Frank van de Voorde (Hollanti) rakensi Myllylle omat kotisivut internetiin.

Haettiin ja valittiin TE –keskuksen toimesta rakennusalalle valmistavan kurssin järjestäjä.

Kotkan kaupungin tilapalvelukeskuksen toimesta aloitettiin suunnittelemaan Myllyn saneerausta. Arkkitehtisuunnittelusta vastaa kaupunginarkkitehti Leila Hietala.

Syksyllä 2006 alettiin toden teolla suunnittelemaan ja käynnistämään Myllyyn tulevia toimintoja maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten toimesta.

Projektin toimenpiteiksi käynnistettiin syksyllä ja talvella 2006/2007 mm. seuraavia toimintoja:

– Rakennusalalle valmentava kurssi maahanmuuttajille 1.11.2006 – 31.7.2007

– Yrittäjyyskurssi maahanmuuttajille 7.2. – 26.6.2007

– Myllyn toimintojen ylläpitävän yhdistyksen perustaminen 16.12.2006

– Venäläisen taiteen museon virtuaalipisteen perustamiseen tähtäävä yhteistyö Venäläisen taiteen museon kanssa

Projektiin valittiin 1.1.2007 alkaen uudeksi projektisihteeriksi Ludmila Soboleva.

4 palkkatuella 1.5. – 31.12.2007 työllistettävän toimintakeskuksen työntekijän rekrytointi.

Lukuisten tapahtumien järjestäminen eri työryhmien voimin (mm. kirjoituskilpailu maahanmuuttajille, Myllyn monikulttuurinen joulu-basaari ja joulujuhla Kotkan VPK-talossa 16.12.2006, monikulttuurinen tapahtuma Kotkan kasvot 3.3.2007, Etno soi –musiikkifestivaali 9.6.2007).