Mylly

Myllyn historia – Projektin päätös

Monikulttuurisen toimintakeskus Myllyn synnyttämiseen tähtäävä ESR –rahoitteinen projekti päättyi 31.12.2007. Myllyn toiminnasta vastaa 1.1.2008 alkaen sitä varten perustettu aatteellinen yhdistys Kaakonkulman Kulttuurimylly ry.

Myllyn synnyttämiseksi toteutetun projektin tilastotietoja:

Projektin kesto: 1.6.2006 – 31.12.2007. Mylly avattiin yleisölle 15.10.2007.

Projektin kokonaiskustannukset: 1 miljoona euroa (300.000 euroa talon saneeraus, 700.000 euroa rakennusalalle ja yrittäjyyteen valmentavat kurssit, 2 projektityöntekijän palkat, tilaisuudet, käynnistäminen, palkkatuella työllistetyt henkilöt, jne). Kustannusten jako oli karkeasti 75% Kaakkois-Suomen TE-keskus ja 25% Kotkan kaupunki.

Myllyn tilojen ja toiminnan suunnitteluun osallistuivat 160 ulkomaalaistaustaista (vastaa n.10% Kotkassa asuvien ulkomaalaistaustaisten henkilöiden määrää) ja 70 suomalaista henkilöä.

Mylly-hankkeesta on lehdistössä kirjoitettu yhteensä n. 18 kokonaisen päivälehtisivun verran (63.000 pmm).

Mylly-hankkeen puitteessa on tavattu yhteensä n. 5000 henkilöä henkilökohtaisesti.

Mylly on synnyttänyt suoranaisesti 4 uutta yritystä, yhden myymälän sekä alkuvaiheessa yhteensä 10 työpaikkaa ja 6 harjoittelupaikkaa ulkomalaistaustaisille henkilöille.

Myllyssä on käynnyt 15.10. – 31.12.2007 välisenä aikana yhteensä yli 2000 vierasta.

Monikulttuurisen toimintakeskus Myllyn toiminnan jatkuvuus on varmistettu mm sillä, että keskuksen hallinnoivaksi organisaatioksi on perustettu 16.12.2006 Kaakonkulman Kulttuurimylly ry. Yhdistyksen jäsenmäärä 31.12.2007 oli yhteensä 78 jäsentä (16 yhteisöjäsentä ja 62 henkilöjäsentä). Jäsenistä noin 30% ovat ulkomaalaistaustaisia ja 70% suomalaisia henkilöitä. Myös Myllyssä toimivat yritykset varmistavat sen, että talo elää jatkossakin. Sen sijaan yhdistyksen toiminnan rahoitus vuodelle 2008 jäi osittain auki (RAY:n kielteinen avustuspäätös vuotta 2008 koskien). Kotkan kaupunki sen sijaan on myöntänyt yhdistykselle vuoden 2008 talon vuokraa varten avustusta. Projektin investoinnin EU-rahoitusosuus edellyttää, että talo pysyy ainakin 10 vuotta samassa käytössä.

Mylly-hankkeen projektipäällikkö Michael Baumberger haluaa kiittää kaikkia Myllyn synnyttämiseen osallistuneet tahot (Kotkan kaupunki, Kaakkois-Suomen TE-keskus, hankkeen ohjausryhmän jäsenet, työntekijät, yhdistyksen hallitus ja jäsenet, Kotkan työvoimatoimisto, kurssilaiset, opettajat, vapaa-ehtoiset, tiedotusvälineet, sponsorit ja vieraat) panoksesta hankkeen onnistumiseksi. Saimme yhdessä aikaan jotain ainutlaatuista!